Chúng tôi tôn trọng và bảo mật các thông tinh mang tính chất riêng tư của khách hàng.

Bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân khách hàng là điều cực kỳ quan trọng với chúng tôi.

Vì thế, chúng tôi chỉ thu thập các thôn tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thong tin khách hàng trong thời gian luật pháp quy định. Khách hàng có thể truy cập vào website mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong quá trình mua hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại.

Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách hàng đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

Khách hàng cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải là lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kế. Khách hàng có thể từ chối không tham gia bất kỳ lúc nào.

Bảo mật

Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc truy cập trái pháp luật hoặc mất mát, thiệt hại cho thông tin của bạn.

Chúng tôi khuyên khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các mất mát khách hàng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng qua internet hoặc email.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác về để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Cấm phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại vào dữ liệu của hệ thống website. Các vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi và bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, nếu có yêu cầu sửa lại thông tin dữ liệu nếu có sai sót sẽ không mất phí. Bất kỳ khi nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.